Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Biebersteinia orphanidis
Bidens tripartita Βίδενς το τριμερές
Bidens subalternans Βίδενς το υποεπάλληλο
Bidens cernua Βίδενς το πρηνές
Biarum tenuifolium zeleborii
Biarum tenuifolium tenuifolium
Biarum tenuifolium idomeneum
Biarum spruneri
Biarum davisii marmarisensis
Biarum davisii davisii
Betula pendula Σημύδα
Beta vulgaris vulgaris Μπέτα η κοινή
Beta vulgaris maritima
Beta nana
Beta macrocarpa Μπέτα η μακρόκαρπη
Beta adanensis Μπέτα των Αδάνων
Berula erecta
Berteroa stricta
Berteroa orbiculata
Berteroa obliqua