Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica arvensis
Veronica aznavourii
Veronica barrelieri
Veronica beccabunga
Veronica bellidioides
Veronica bozakmanii
Veronica catenata
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica chamaedrys chamaedryoides
Veronica cymbalaria
Veronica dillenii
Veronica erinoides
Veronica glauca chaubardii
Veronica glauca peloponnesiaca
Veronica glauca kavusica
Veronica glauca glauca
Veronica grisebachii
Veronica hederifolia
Veronica jacquinii
Veronica montana