Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Hieracium halacsyi
Hieracium heldreichii
Hieracium hoppeanum pilisquamum
Hieracium hoppeanum testimoniale
Hieracium integratum
Hieracium italicum
Hieracium lactucella lactucella
Hieracium leithneri
Hieracium leucocomum
Hieracium macranthum testimoniale
Hieracium megalothecum
Hieracium naegelianiforme
Hieracium naegelianum
Hieracium necopinum
Hieracium obliquum
Hieracium olympicum
Hieracium ossaeum
Hieracium pallidum
Hieracium pannosum
Hieracium piloselloides megalomastix