Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys fusca
Ophrys gottfriediana
Ophrys hebes
Ophrys heldreichii
Ophrys helenae
Ophrys holosericea holosericea
Ophrys holosericea maxima
Ophrys insectifera
Ophrys iricolor
Ophrys levantina
Ophrys lutea lutea
Ophrys lutea melena
Ophrys lutea minor
Ophrys mammosa grammica
Ophrys mammosa mammosa
Ophrys mammosa serotina
Ophrys oestrifera bremifera
Ophrys oestrifera oestrifera
Ophrys omegaifera
Ophrys reinholdii straussi