Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rhinanthus pindicus
Rhinanthus minor
Rhinanthus melampyroides
Rhinanthus mediterraneus
Rhazya orientalis
Rhamnus sibthorpianus Ράμνος του Σίμπθορπ
Rhamnus saxatilis rhodopeus Ράμνος της Ροδόπης
Rhamnus saxatilis prunifolius Ράμνος ο προυνόφυλλος
Rhamnus saxatilis saxatilis Ράμνος ο βραχόφιλος
Rhamnus pumilus Ράμνος ο νάνος
Rhamnus pichleri Ράμνος του Πίχλερ
Rhamnus lycioides oleoides Ράμνος ο ελαιοειδής
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Rhamnus alpinus fallax Ράμνος ο Αλπικός
Rhamnus alaternus Ράμνος ο …
Rhagadiolus stellatus
Rhagadiolus edulis
Reseda tymphaea
Reseda truncata
Reseda phyteuma