Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Campanula spatulata spatulata
Campanula spatulata filicaulis
Campanula spatulata spruneriana
Campanula sporadum
Campanula stenosiphon
Campanula thessala
Campanula topaliana topaliana
Campanula topaliana delphica
Campanula topaliana cordifolia
Campanula trachelium athoa
Campanula trichocalycina
Campanula tubulosa
Campanula tymphaea
Campanula velebitica
Campanula versicolor
Camphorosma monspeliaca
Cannabis sativa Κανναβουριά