Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Peucedanum oligophyllum
Peucedanum oreoselinum
Peucedanum palustre
Peucedanum schottii
Peucedanum stridii
Peucedanum vittijugum vittijugum
Peucedanum vourinense
Phacelurus digitatus
Phagnalon graecum
Phagnalon pygmaeum
Phagnalon rupestre
Phagnalon saxatile
Phalaris aquatica
Phalaris arundinacea arundinacea
Phalaris brachystachys
Phalaris canariensis
Phalaris coerulescens
Phalaris minor
Phalaris paradoxa
Phillyrea latifolia Φιλλύκι