Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malcolmia graeca hydraea
Trifolium hybridum hybridum
Roemeria hybrida hybrida
Minuartia hybrida hybrida
Sedum grisebachii horakii
Lanius excubitor homeyeri Διπλοκεφαλάς του Χομέγιερ
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Centaurea iberica holzmanniana
Ophrys holosericea holosericea
Leontodon hispidus hispidus
Lithodora hispidula hispidula
Anthyllis vulneraria hispidissima
Campanula glomerata hispida
Vaccaria hispanica hispanica
Dactylis glomerata hispanica
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Origanum vulgare hirtum
Lepidium hirtum hirtum
Allium cupani hirtovaginatum
Pinguicula crystallina hirtiflora