Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Kickxia spuria integrifolia
Tephroseris integrifolia integrifolia
Achillea pindicola integrifolia
Amelanchier ovalis integrifolia Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο
Carduus macrocephalus insularis
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Paranocarodes straubei insularis Παρανοκαρώδης ο νησιωτικός
Sedum laconicum insulare
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Quercus infectoria infectoria Κηκιδοβελανιδιά
Asplenium trichomanes inexpectans
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή
Carduus macrocephalus inconstrictus
Vicia sativa incisa
Trifolium incarnatum incarnatum
Dactylorhiza incarnata incarnata
Cistus incanus incanus Λαδανιά η πολιά
Galium incanum incanum
Alnus incana incana Κλήθρο της Ροδόπης