Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Chrozophora obliqua Χρωζοφόρα η λοξή
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι