Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Daucus broteri
Daucus conchitae
Daucus involucratus
Daucus littoralis Αγριοκαρότο το παράλιο
Delphinium fissum
Delphinium hellenicum
Delphinium hirschfeldianum
Deschampsia flexuosa
Dianthus aciphyllus
Dianthus androsaceus
Dianthus arpadianus
Dianthus bessarabicus
Dianthus biflorus
Dianthus brachyzonus
Dianthus carthusianorum
Dianthus cinnamomeus
Dianthus cruentus
Dianthus diffusus
Dianthus formanekii
Dianthus leptopetalus