Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veratrum album
Valeriana tuberosa
Verbascum nobile
Verbascum orientale
Verbascum acaule
Verbascum pangaeum
Verbascum pentelicum
Verbascum phlomoides
Verbascum adenanthum
Valerianella coronata
Verbascum pinnatifidum
Verbascum pseudonobile
Verbascum pulverulentum
Verbascum pycnostachyum
Verbascum reiseri
Verbascum roripifolium
Verbascum rupestre
Verbascum samniticum
Verbascum sinuatum
Veronica aznavourii