Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lavatera trimestris
Lecokia cretica
Legousia falcata
Legousia hybrida
Legousia pentagonia
Legousia speculum-veneris
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης
Lemna minor
Lemna minuscula
Lemna trisulca
Lens culinaris
Lens ervoides
Lens nigricans
Lens orientalis
Leontice leontopetalum
Leontodon autumnalis autumnalis
Leontodon cichoraceus
Leontodon crispus asper
Leontodon crispus crispus