Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι
Myocastor coypus Μυοκάστορας
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myomimus personatus Μυόμιμος
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Micromys minutus Νανοπόντικας
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Tadarida teniotis Νυχτονόμος