Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Everes argiades Εβέρες ο Αργιάδης
Everes alcetas Εβέρες ο Αλκέτας
Erica arborea Δεντρορείκι
Emberiza rustica Δασοτσίχλονο
Eudontomyzon hellenicus Γκαβόχελο
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο
Euphorbia serrulata Γαλατσίδα η πριονωτή
Euphorbia salicifolia Γαλατσίδα η ιτεόφυλλη
Euphorbia lingulata Γαλατσίδα η γλωσσοειδής
Emberiza cia Βουνότσιχλονο
Emberiza hortulana Βλάχος
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Egretta alba Αργυροτσικνιάς
Emberiza melanocephala Αμπελουργός
Elaeoselinum asclepium asclepium Αλαιοσέλινο του Ασκληπιού
Echium plantagineum Έχιο το πλανταγίνεο
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Empetrum nigrum Έμπετρο το μελανό
Elanus caeruleus Έλανος