Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Petrorhagia obcordata
Petrorhagia ochroleuca
Petrorhagia phthiotica
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia saxifraga saxifraga
Petrorhagia thessala
Petrorhagia velutina
Petroselinum crispum
Petrosimonia brachiata
Peucedanum achaicum
Peucedanum aegopodioides
Peucedanum aequiradium
Peucedanum alpinum
Peucedanum arenarium
Peucedanum austriacum
Peucedanum carvifolia
Peucedanum lavrentiadis
Peucedanum longifolium
Peucedanum obtusifolium
Peucedanum officinale