Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Taxus baccata Ίταμος
Corylus avellana Ήμερη φουντουκιά
Pistacia atlantica Ήμερη τσικουδιά
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά
Quercus ithaburensis macrolepis Ήμερη βελανιδιά
Echium plantagineum Έχιο το πλανταγίνεο
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Empetrum nigrum Έμπετρο το μελανό
Ebenus sibthorpii Έβενος του Σιμπθόρπ
Ebenus cretica Έβενος ο κρητικός
Morus alba Άσπρη μουριά
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Anethum graveolens Άνηθος
Ammi majus Άμμι το μέγα
Ammi topalii Άμμι της τοπάλης
Alyssum hirsutum Άλυσσο το χνουδωτό
Alyssum foliosum Άλυσσο το φυλλώδες
Alyssum umbellatum Άλυσσο το σκιαδανθές
Alyssum pogonocarpum Άλυσσο το πωγωνόκαρπο
Alyssum fulvescens Άλυσσο το πυρόχρωμο