Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Chamaemelum mixtum Χαμαίμηλο
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus polytrichus Χαμαικύτισος ο πολύτριχος
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chamaecytisus hirsutus Χαμαικύτισος ο χνουδωτός
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Charaxes jasius Χαράξης ο ιάσιος
Ceratonia siliqua Χαρουπιά
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)