Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea jacea
Centaurea kalambakensis
Centaurea lacerata
Centaurea laconica
Centaurea lactiflora
Centaurea lancifolia
Centaurea laureotica
Centaurea litochorea
Centaurea macedonica
Centaurea marmorea
Centaurea messenicolasiana
Centaurea montana
Centaurea musarum
Centaurea grbavacensis
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea epirota
Centaurea nicopolitana
Centaurea niederi
Centaurea oliverana
Centaurea ebenoides