Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Clematis flammula Αγράμπελη η φλογώδης
Clematis viticella Αγράμπελη η μικράμπελος
Clematis vitalba Αγράμπελη η λευκάμπελος
Clematis cirrhosa Αγράμπελη η κιρρώδης
Clematis orientalis Αγράμπελη η ανατολική
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Lonicera implexa Αγιόκλημα το περίπλοκο
Lonicera xylosteum Αγιόκλημα το ξυλόστεο
Lonicera nummulariifolia Αγιόκλημα το νομισματόφυλλο
Lonicera nigra Αγιόκλημα το μέλαν
Lonicera caprifolium Αγιόκλημα το αιγόφυλλο
Lonicera etrusca Αγιόκλημα το Ετρούσκο
Lonicera hellenica Αγιόκλημα το Ελληνικό
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Avellinia michelii Αβελλίνια του Μικέλι
Aira tenorii Αίρα του τενόρι
Aira cupaniana Αίρα του Κουπάνι
Aira elegantissima Αίρα η κομψότατη
Osyris alba Όσυρις