Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
Mesoacidalia aglaia Μεσοατσινταία η Αγλαΐα
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Leuciscus keadicus Μενίδα
Melitaea cinxia Μελιταία η κίνξια
Melitaea arduinna rhodopensis Μελιταία η Ροδόπια
Merops apiaster Μελισσοφάγος
Celtis australis Μελικουκιά
Melanogryllus desertus Μελανόγρυλλος ο ερημικός
Larus fuscus Μελανόγλαρος
Melanargia russiae Μελαναργία η Ρούσσιος
Melanargia larissa Μελαναργία η Λαρίσσα
Melanargia galathea Μελαναργία η Γαλαθέα
Melitae phoebe Μελίταία η Φοίβη
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός