Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene integripetala greuteri
Silene integripetala integripetala
Silene insularis
Silene holzmannii
Silene haussknechtii
Silene guicciardii
Silene graeca
Silene goulimyi
Silene gigantea hellenica
Silene gigantea rhodopea
Silene gigantea gigantea
Silene gallica
Silene fruticosa
Silene frivaldszkyana
Silene flavescens dictaea
Silene flavescens thessalonica
Silene fabarioides
Silene fabaria domocina
Silene fabaria fabaria
Silene echinosperma