Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Corylus colurna Αγριοφουντουκιά
Pistacia terebinthus Αγριοτσικουδιά
Rosa heckeliana Αγριοτριανταφυλλιά του Χέκελ
Rosa phoenicia Αγριοτριανταφυλλιά η φοινικική
Rosa villosa Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή
Rosa turcica Αγριοτριανταφυλλιά η τουρκική
Rosa nitidula Αγριοτριανταφυλλιά η στιλπνή
Rosa pimpinellifolia Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη
Rosa moschata Αγριοτριανταφυλλιά η μόσχοσμη
Rosa micrantha Αγριοτριανταφυλλιά η μικρανθής
Rosa canina Αγριοτριανταφυλλιά η κυνοροδή
Rosa pendulina Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής
Rosa pulverulenta Αγριοτριανταφυλλιά η κονιορτόδης
Rosa caryophyllacea Αγριοτριανταφυλλιά η καρνόφυλλη
Rosa dumalis Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης
Rosa rubiginosa Αγριοτριανταφυλλιά η ερυθρωπή
Rosa elliptica Αγριοτριανταφυλλιά η ελλειπτική
Rosa foetida Αγριοτριανταφυλλιά η δύσοσμη
Rosa gallica Αγριοτριανταφυλλιά η γαλλική
Rosa arvensis Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία