Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Castanea sativa Καστανιά
Castellia tuberculosa Καστέλλια η φυματιοφόρος
Catapodium hemipoa Καταπόδιο η ημιπόα
Catapodium rigidum Καταπόδιο το νύσσον
Celtis australis Μελικουκιά
Celtis tournefortii Αγριομελικουκιά
Cenchrus incertus Κέγχρος ο αβέβαιος
Centaurea depressa Κενταύρια η πεπιεσμένη
Centaurea diffusa Κενταύρια η διάχυτη
Centaurea melitensis Κενταύρια της Μάλτας
Centaurea paxorum Κενταύρια των Παξών
Centaurea phrygia Κενταύρια της Φρυγίας
Campanula calaminthifolia
Centaurium maritimum Κενταύριο το παραθαλάσσιο
Centaurium pulchellum Κενταύριο το ωραίο
Centaurium spicatum Κενταύριο το σταχυώδες
Campanula bononiensis
Centranthus macrosiphon Κέντρανθος ο μακροσίφων
Cephalaria transylvanica Κεφαλάρια η τρανσυλβανική
Campanula anchusiflora