Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Allium hymettium
Allium heldreichii
Anthyllis aurea
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis vulneraria alpestris
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria hispidissima
Anthyllis vulneraria pindicola
Anthyllis vulneraria praepropera
Anthyllis vulneraria pulchella