Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula goulimyi
Canis lupus Λύκος
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Carassius carassius Κουτσουράς
Campanula formanekiana
Campanula foliosa
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Carduelis spinus Λούγαρο
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Campanula euboica
Cervus elaphus Ελάφι
Ceryle rudis Κήρυλος
Calycotome villosa Ασπάλανθος
Camelina microcarpa Καμελίνα η μικρόκαρπη
Camelina rumelica Καμελίνα η Ρουμελική
Camelina sativa Καμελίνα η εδώδιμη
Campanula delicatula Καμπανούλα η αβρώτατη