Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Herniaria hirsuta
Herniaria incana
Haplophyllum buxbaumii
Hemarthria altissima
Helleborus cyclophyllus
Helianthus annuus
Heliotropium supinum
Helianthemum salicifolium
Haplophyllum boissieranum
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Heliotropium hirsutissimum
Heliotropium halacsy
Heliotropium europaeum
Heliotropium dolosum
Haplophyllum balcanicum
Heliotropium curassavicum
Helicotrichon cycladum
Hieracium barbatum
Helianthemum alpestre
Hammatolubium lotoides