Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Galium incanum incanum
Galium incrassatum
Galium citraceum
Galanthus reginae-olgae vernalis
Galium circae
Galium capreum
Galanthus reginae-olgae reginae-olgae
Gagea pratensis
Gagea graeca
Galium capitatum
Galium monasterium
Galium canum ovatum
Galanthus reginae-olgae corcyrensis
Galium monachinii
Galium mixtum
Galium murale
Galium odoratum
Galium ophiolithicum
Galium breviramosum
Galium mirum