Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tetragonolobus biflorus
Tetragonolobus purpureus
Tetragonolobus requieni Τετραγωνόλοβος του Ρεκουιέν
Tetragonolobus wiedemannii Τετραγωνόλοβος του Βίντεμαν
Teucrium alpestre alpestre Τεύκριο το αλπικό
Teucrium alpestre gracilis Τεύκριο το χαρίεν
Teucrium aroanium Τεύκριο των Αροανίων
Teucrium brevifolium
Teucrium chamaedrys chamaedrys
Teucrium chamaedrys olympicum
Teucrium cuneifolium
Teucrium divaricatum athoum
Teucrium divaricatum divaricatum
Teucrium divaricatum graecum
Teucrium divaricatum villosum
Teucrium flavum flavum Τεύκριο το κίτρινο
Teucrium flavum glaucum Τεύκριο το γλαυκό
Teucrium flavum gymnocalyx Τεύκριο το γυμνοκάλυκο
Teucrium flavum hellenicum Τεύκριο το ελληνικό
Teucrium francisci-werneri