Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Filago aegaea aristata
Filago contracta
Filago cretensis cretensis
Filago cretensis cycladum
Filago eriocephala
Filago eriosphaera
Filago pyramidata
Filago vulgaris
Filipendula ulmaria ulmaria
Filipendula vulgaris
Fimbristylis bisumbellata
Fimbristylis ferruginea
Foeniculum vulgare piperitum
Foeniculum vulgare vulgare
Fragaria vesca
Fragaria viridis campestris
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Frankenia hirsuta
Frankenia pulverulenta