Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea grisebachii paucijuga
Cyclamen repandum peloponnesiacum
Centaurea attica pentelica
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας
Centaurea pichleri pichleri
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Cerastium illyricum prolixum Κεράστιο το εκτενές
Centaurea nervosa promota
Carduus pycnocephalus pycnocephalus Κάρδος ο πυκνοκέφαλος
Cyperus michelianus pygmaeus
Centaurea raphanina raphanina
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Centaurium erythraea rhodense
Cyclamen repandum rhodense
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Crepis foetida roeadifolia
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Carthamus dentatus ruber Κάρθαμος ο ερυθρός
Centranthus ruber ruber