Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium amethystinum
Allium ampeloprasum
Allium amphipulchellum
Allium atroviolaceum
Allium bornmuelleri
Allium calamarophilon
Allium chamaemoly
Allium chamaespathum
Allium commutatum
Allium cyrilii
Allium dilatatum
Allium favosum
Allium ferrinii
Allium frigidum
Allium gomphrenoides
Allium goulimyi
Allium heldreichii
Allium hymettium
Allium integerrimum
Allium longanum