Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Carlina lanata Καρλίνα η μαλλιαρή
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Castellia tuberculosa Καστέλλια η φυματιοφόρος
Castanea sativa Καστανιά
Catapodium hemipoa Καταπόδιο η ημιπόα
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Catapodium rigidum Καταπόδιο το νύσσον
Capsella bursa-pastoris Καψέλλα
Centaurea diffusa Κενταύρια η διάχυτη
Centaurea depressa Κενταύρια η πεπιεσμένη
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea melitensis Κενταύρια της Μάλτας
Centaurea phrygia Κενταύρια της Φρυγίας
Centaurea paxorum Κενταύρια των Παξών
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Centaurium tenuiflorum acutiflorum Κενταύριο το οξύφυλλο
Centaurium maritimum Κενταύριο το παραθαλάσσιο
Centaurium spicatum Κενταύριο το σταχυώδες
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Centaurium pulchellum Κενταύριο το ωραίο