Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Stipa capensis Στίπα η καπένσιος
Staehelina petiolata Σταιχελίνα η έμμισχη
Staehelina fruticosa Σταιχελίνα η θαμνοειδής
Staehelina uniflosculosa Σταιχελίνα η μονανθής
Salix cinerea Σταχτοϊτιά
Stenobothrus graecus Στενόβοθρος ο γραικός
Stenobothrus lineatus Στενόβοθρος ο γραμμικός
Stenobothrus nigromaculatus Στενόβοθρος ο μελανόστικτος
Stenobothrus fischeri Στενόβοθρος του Φίσσερ
Styrax officinalis Στουράκι
Strymonidia pruni Στρυμονίδια του Προύνου
Sphingonotus crivellarii Σφιγγόνωτος ο Κριβελλάριος
Sphingonotus carinatus Σφιγγόνωτος ο τροπιδωτός
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia turtur Τριγώνι
Scardinius acarnanicus Τσερούκλα
Senecio bicolor cineraria Τσινεράρα