Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Campanula trichocalycina
Campanula tubulosa
Campanula tymphaea
Campanula velebitica
Campanula versicolor
Camphorosma monspeliaca
Capsella grandiflora
Cardamine amara
Cardamine bulbifera
Cardamine carnosa
Cardamine glauca
Cardamine matthioli
Cardamine plumieri
Cardamine raphanifolia acris
Cardamine raphanifolia barbareoides
Cardaria draba draba
Cardopatum corymbosum
Carduncellus caeruleus
Carduus acanthoides
Carduus candicans