Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aurinia saxatilis saxatilis
Avellinia michelii Αβελλίνια του Μικέλι
Avena barbata barbata Βρώμη η γενιοφόρος
Avena clauda Βρώμη η ελλειπής
Avena sativa Βρώμη η εδώδιμη
Avena sterilis ludoviciana Βρώμη του Λουδοβίκου
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη