Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Paranocaracris bulgaricus bulgaricus Παρανοκαράκρις ο Βουλγαρικός
Paracaloptenus caloptenoides moreanus Παρακαλόπτερος του Μωρηά
Paracaloptenus caloptenoides caloptenoides Παρακαλόπτερος ο καλοπτεροειδής
Paracinema tricolor bisignata Παρακίνημα το δισυπόγραφο
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Pararge aegeria Παράργη η Αιγερία
Papilio machaon Παπίλιο ο Μαχάων
Papilio alexanor Παπίλιο ο Αλεξάνωρ
Pandoriana pandora Πανδοριάνα η Πανδώρα
Panaxia quadripunctaria Πανάξια η τετράστικτη
Pallasiella turcomana Παλλαζιέλλα η Τουρκομανική
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Gavia immer Παγοβούτι
Salmo trutta Πέστροφα
Ochrilidia tibialis Οχριλιδία η κνημιδοφόρος
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος