Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pseudochazara anthelea Ψευδοχαζάρα η ανθαλέα
Pseudochazara graeca Ψευδοχαζάρα η γραική
Pseudochazara orestes Ψευδοχαζάρα ο Ορέστης
Pseudochazara cingovskii Ψευδοχαζάρα του Κινγκόφσκι
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Psorodonotus illyricus macedonicus Ψωροδυνατός ο ιλλυρικός
Psophus stridulus Ψόφος …
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα
Prunella montanella θαμνοψάλτης της Σιβηρίας