Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Adiantum capillus-veneris
Adenostyles alliariae alliariae
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Actitis hypoleucos Ποταμότριγγας
Actaea spicata
Acrotylus patruelis Ακρότυλος ο …
Acrotylus longipes Ακρότυλος ο μακρόπους
Acrotylus insubricus Ακρότυλος ο …
Acrometopa syriaca Ακρομετώπη η Συριακή
Acrometopa servillea Ακρομετώπη η …
Acrometopa macropoda Ακρομετώπη η μακρόποδη
Acrometopa cretensis cretensis Ακρομετώπη η Κρητική
Acrometopa cretensis daedali Ακρομετώπη του Νταίνταλ
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα