Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hydrobates pelagicus Υδροβάτης
Hypericum barbatum
Hypericum cerastoides
Hypericum cuisinii
Hypericum delphicum
Hypericum elongatum
Hypericum fragile
Hypericum hircinum
Hypericum hirsutum
Hypericum kelleri
Hypericum linarioides
Hypericum maculatum
Hypericum montbretii
Hypericum olympicum
Hypericum perfoliatum
Hypericum perforatum
Hypericum rochelii
Hypericum spruneri
Hypericum taygeteum
Hypericum trichocaulon