Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Knautia arvensis
Knautia drymeia nympharum
Knautia integrifolia integrifolia
Knautia integrifolia mimika
Knautia longifolia
Knautia magnifica
Knautia midzorensis
Knautia orientalis
Kochia scoparia
Koeleria cristata
Koeleria eriostachya
Koeleria lobata
Koeleria lobata
Koeleria pyramidata
Koeleria splendens
Kundmannia sicula
Lactuca acanthifolia
Lactuca alpestris
Lactuca intricata
Lactuca viminea ramosissima