Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea depressa
Achillea distans
Achillea fraasii
Achillea grandiflora
Achillea holosericea
Acheta domesticus Αχέτα η κατοικίδια
Achillea ligustica
Achillea lingulata
Achillea millefolium
Achillea nobilis
Achillea setacea
Achillea stricta
Achillea taygetea
Achnatherum calamagrostis
Acinos nanus
Acinos suaveolens
Aconitum divergens
Aconitum lamarckii
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Actaea spicata