Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scutellaria albida vacillans
Scutellaria velenovskyi velenovskyi
Scleranthus annuus verticillatus
Stachys spreitzenhoferi virella
Senecio thapsoides visianianus
Serarias vomeracea vomeracea
Silene vulgaris vourinensis
Silene parnassica vourinensis
Satureja vulgaris vulgaris
Silene vulgaris vulgaris