Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sibthorpia europaea
Sideritis curvidens
Sideritis euboea
Sideritis lanata
Sideritis scardica
Sideritis sipylea
Silene adelphiae
Silene aegaea
Silene antri-jovis
Silene apetala