Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bupleurum capillare Βούπλευρο το τρίχιο
Bupleurum rotundifolium Βούπλευρο το στρογγυλόφυλλο
Bupleurum affine Βούπλευρο το πρόσορο
Bupleurum praealtum Βούπλευρο το πανύψηλο
Bupleurum commutatum commutatum Βούπλευρο το μεταβαλλόμενο
Bupleurum lancifolium Βούπλευρο το λογχόφυλλο
Bupleurum glumaceum Βούπλευρο το λεπυριώδες
Bupleurum tenuissimum Βούπλευρο το λεπτότατο
Bupleurum flavicans Βούπλευρο το κιτρινωπό
Bupleurum flavum Βούπλευρο το κίτρινο
Bupleurum fruticosum Βούπλευρο το θαμνοειδές
Bupleurum semicompositum Βούπλευρο το ημισύνθετο
Bupleurum asperuloides Βούπλευρο το ασπερουλοειδές
Bupleurum apiculatum Βούπλευρο το αιχμηρό
Bupleurum gerardi Βούπλευρο το Γεράρδιο
Bupleurum aira Βούπλευρο η αίρα
Bunium tenerum Βούνιο το απαλό
Pinus montana Βουνόπευκο
Juniperus communis hemisphaerica Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό
Salix elaeagnos elaeagnos Βουνοϊτιά