Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Heliotropium suaveolens suaveolens
Myosotis alpestris suaveolens
Rumex obtusifolius subalpinus
Myosotis sylvatica subarvensis
Centaurea subciliaris subciliaris
Silene conica subconica
Dianthus giganteus subgiganteus
Lychnis flos-cuculi subintegra
Centaurea cuneifolia sublanata
Crocus sieberi sublimis
Dryopteris villarii submontana
Podarcis erhardii subobscura Σιλιβούτι …
Polypogon maritimus subspathaceus
Polypogon maritimus subspathaceus
Phleum subulatum subulatum
Convolvulus boissieri suendermannii Κονβόλβουλος του Σουέντερμαν
Calendula suffruticosa suffruticosa
Silene vulgaris sufrutescens
Dianthus superbus superbus
Luscinia svecica svecica Γαλαζολαίμης