Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Valeriana bertiscea
Valeriana crinii crinii
Valeriana crinii epirotica
Valeriana italica
Valeriana montana
Valeriana officinalis officinalis
Valeriana officinalis collina
Valeriana olenaea
Valeriana tripteris
Valeriana tuberosa
Valerianella carinata
Valerianella coronata
Valerianella costata
Valerianella dentata
Valerianella discoidea
Valerianella echinata
Valerianella eriocarpa
Valerianella hirsutissima
Valerianella locusta
Valerianella microcarpa