Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Geum rivale
Geum urbanum
Gladiolus illyricus
Gladiolus imbricatus
Gladiolus italicus
Gladiolus palustris
Glaucium corniculatum
Glaucium flavum
Glaucium leiocarpum
Glechoma hederacea
Glechoma hirsuta
Glinus lotoides
Globularia bisnagarica
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Glyceria plicata
Glyceria spicata
Glycyrrhiza echinata
Glycyrrhiza glabra
Globularia cordifolia Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη