Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Salix viminalis Καλαθοϊτιά
Scardinius graecus Καλαμίθρα
Sterna caspia Καρατζάς
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
Salix purpurea purpurea Κοκκινοϊτιά
Sambucus nigra Κουκοξυλιά
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά