Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pholidoptera rhodopensis Φολιδόπτερος ο Ροδόπειος
Pholidoptera griseoaptera Φολιδόπτερος ο γκριζοάπτερος
Pholidoptera fallax Φολιδόπτερος ο λανθάνων
Pholidoptera femorata Φολιδόπτερος ο …
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera lucasi Φολιδόπτερος του Λούκας
Pholidoptera stankoi Φολιδόπτερος του Στάνκο
Pholidoptera cavallae Φολιδόπτερος των ίππων
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Phocaena phocaena Φώκαινα
Pachychilon pictus Χειλάς
Podiceps auritus auritus Χειμωνοβροχοπούλι
Phylloscopus borealis Χιονοφυλλοσκόπος
Prunella collaris Χιονοψάλτης
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης
Pandion haliaetus Ψαραητός
Pseudophilotes bavius Ψευδοφιλότης ο …
Pseudochazara amymone Ψευδοχαζάρα η Αμυμώνη